FAQ

Potrzebujesz pomocy ?

O BIEGU

Dowiedz się więcej

Czym jest Barbarian Race:

Barbarian Race to ekstremalny bieg z przeszkodami. Stworzony przez grupę pasjonatów i profesjonalistów.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami, rozwiejemy Twoje wątpliwości.

KONTAKT

Regulamin Barbarian Race

Rejestracja na zawody wymaga akceptacji wszystkich postanowień regulaminu
Wstęp na teren Barbarian Race oznacza akceptację regulaminu uczestnictwa w imprezie oraz zgodę na jego przestrzeganie.

I. CEL IMPREZY:

- Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód sprawdzających sprawność fizyczną człowieka.
- Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
- Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych.
- Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.
- Wyłonienie najsprawniejszych ludzi w Polsce.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem wszystkich biegów z cyklu Barbarian Race jest:

MKS-R „Centrum”
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów
, oraz
Barbarian sp. z o.o.
Cieszyńska 15/2
43-450 Ustroń
NIP 5482692535

III. Termin biegu i miejsce Barbarian Race

Informacje podawane na bieżąco na stronie internetowej oraz Facebook'u

IV. PRZESZKODY

1. Na trasie biegu rozmieszczone są przeszkody, wśród których wyróżnić można:
a. Naturalne - rzeki, zarośla, góry, wzniesienia.
b. Sztuczne – ściany, zasieki, przeszkody linowe, łączone, na rusztowaniach, uformowane przeszkody ziemne, równoważnie, przeszkody wymagające celności itp.
2. Elita jak i OPEN może pokonywać przeszkody do skutku! Jeśli zawodnik Elity chce ominąć przeszkodę, będzie klasyfikowany jako ELITE bez opaski (oddaje opaskę sędziemu). Zarówno w OPEN jak i w Elicie za nie prawidłowe pokonanie przeszkody uczestnik otrzymuje kare czasową.
3. Uczestnicy na przeszkodach mogą sobie pomagać, ale takowe przejście traktowane jest za nieprawidłowe i doliczana jest kara czasowa.
4. Elita kobiet może ominąć 2 przeszkody, ominięcie 3 skutkuje straceniem opaski. Za każde ominięcie doliczane są kary czasowe.
5.Uczestnik podchodzący do swojego pierwszego podejścia wybiera tor. Jeśli jest to kolejne podejście ustawia się na torze, który znajduje się po prawej stronie.
6. Jeśli uczestnik chce ominąć przeszkodę, za przeszkodą podaje swój numer startowy sędziemu i będzie mu doliczona kara czasowa na mecie.
Kary czasowe za poszczególne przeszkody ( podane w minutach)

Chomik 2 Heblarz 3 Ruchome drabinki 4 Wisienki 5
Kołowroty 2 Rings of glory 3 Dragon Tail 4 Egzekutor 7
Wyrzutnie 2 Hot wheels 3 Low Rig 5 Stairway to heaven 7
UFO 2 Maxiums 3 Low Rig 2 5 Fatality 10
Równoważnia 2 Barbara 4 Hybryda 5
Snejk 3 Latający barbarzyńca 4 Combo 5

Przeszkody obowiązkowe które znajdziemy na trasie: Rundka z cukierkiem, Ścianki, Ścianki ruchome, Thor, Hammer, Spacer farmera, Wilcze doły, Szatkownica)

V. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział:
W formule Barbarian Opener: Osoby od lat 14 (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego). Natomiast w formule Barbarian Race: Osoby od lat 16 (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego)
2. Zakupu biletów w kasie wydarzenia jak i na stronie internetowej organizatora mogą dokonać jedynie osoby które ukończyły 18 lat.
3. Dzieci od 5 do 12 lat ( dotyczy Barbarian Kids – czyli biegu dla dzieci)

VI. ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA STARTOWA

1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy.
2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów. Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową.
3. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
4. Zespoły mogą skorzystać ze zniżek, które rozliczane będą po zawodach na podstawie ilości osób zgłoszonych do drużyny.
5. Drużynę stanowią minimum 5 os.
Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego online na innego zawodnika. Można to zrobić jedynie w dniu zawodów za dodatkową opłatą 30 zł(dotyczy każdej zmiany) Jednak zmianę należy zgłosić osobiście w biurze zawodów lub drogą mailową na dzień przed rozpoczęciem zawodów. Opłata 30 zł przekazywana jest na cele dobroczynne.
7. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto.

Barbarian sp. z o.o.
Cieszyńska 15/2
43-450 Ustroń
NIP 5482692535
PL 18 1050 1070 1000 0090 8032 6540

Wpisując w tytule numer zamówienia., lub za pośrednictwem Przelewy24
W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24, lub kartą płatniczą, jest ona obsługiwana jest przez operatora.

Paypro SA
ul. Kanclerska 15
60-327 Poznań

Dla płatnośći Przelewy 24 doliczana jest opłata w wysokości 3zł za płatność
Regulamin usług dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm

Dokonanie płatności powoduje zawarcie umowy z Barbarian sp. z o.o.
Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie (796784032) lub drogą elektroniczą (biuro@barbarianrace.pl)

8. Istnieje również możliwość zapisów w dniu zawodów. Obowiązuje wtedy opłata startowa z dnia zawodów podana w cenniku.
9. Osoby, które nie opłacą zamówienia do dnia zamknięcia zapisów oraz płatności online podanego przez Organizatora zostają skreślone z listy startowej i muszą zapisać się na bieg ponownie w dniu zawodów. Zapisać mogą się do fal, w których pozostało jeszcze miejsce.

VII. VOUCHERY:

Zawodnicy mają również możliwość wykupienia na stronie Barbarian Race voucherów m.in.:
  • Voucher kwotowy – kupujący sam wybiera kwotę vouchera
  • Voucher na 4 biegi z cyklu Barbarian Race
  • Voucher na 4 biegi z cyklu Barbarian Opener
  • Voucher na cały sezon
  • Voucher na Monolit
Wszystkie ważne są przez rok od daty wystawienia i mogą zostać użyte przez dowolnego zawodnika zarejestrowanego na stronie Barbarian Race.
Na vouchery nie obowiązują zniżki drużynowe. Jeżeli jesteś trenerem lub organizujesz grupę, to za każde 5 osób
otrzymasz voucher 50 zł na bieg. Dodatkowo każdy z grupy 10 – 20 os. otrzyma zwrot 10 zł, a z grupy ponad 20 os. – 15 zł. Promocje nie łączą się z voucherami oraz innymi zniżkami.

VIII. REZYGNACJA Z ZAWODÓW:

- Przelew/gotówka/voucher kwotowy - rezygnacja do 14 dni od daty dokonania wpłaty
W terminie 14 dni od opłacenia zamówienia zawodnikowi przysługuje prawo do zwrotu na konto pełnej opłaty wpisowej, aby ją otrzymać zawodnik musi zgłosić rezygnację z biegu do 14 dni od daty wpłaty na adres mailowy biuro@barbarianrace.pl w treści podając numer zamówienia, którego dotyczy sprawa oraz dane do przelewu. Do 14 dni po poprawnej weryfikacji zwrot powinien pojawić się na podanym w mailu koncie. Zawodnik może również wybrać opcję otrzymania 100% kodu do wykorzystania na kolejny bieg tej samej rangi z cyklu Barbarian.
- Przelew/gotówka - rezygnacja po upływie 14 dni od daty dokonania wpłaty
Zawodnik podczas dokonywania płatności (ta opcja nie dotyczy zakupu voucherów) może wykupić tzw. GWARANCJĘ ZWROTU. Daje ona pewność, że po upływie 14 dni od dokonania wpłaty za swoje zamówienie otrzyma 100% zwrot opłaty wpisowej na wskazane przez siebie konto lub może też otrzymać równowartość wpisowego w postaci kodu voucherowego do wykorzystania na kolejny bieg tej samej rangi z cyklu Barbarian. Gwarancja zwrotu wynosi 10% wartości zamówienia i jest naliczana podczas dokonywania płatności tylko w momencie zaznaczenia takiej opcji przez użytkownika(ta kwota nie podlega zwrotowi).
Osoby, które nie wykupiły gwarancji zwrotu, bez względu na powód rezygnacji mogą jedynie otrzymać pakiet startowy, który będzie można odebrać w biurze zawodów podczas wydarzenia, z którego zawodnik zrezygnował lub który będzie mógł zostać wysłany pod wskazany adres za pobraniem pod warunkiem, że zawodnik zgłosi chęć wysyłki pakietu maksymalnie do 3 dni po zakończeniu eventu drogą mailową na adres biuro@barbarianrace.pl.
- Opłata startu voucherem OPENER/RACE/SEZON – rezygnacja do 14 dni od daty dokonania wpłaty
W terminie 14 dni od opłacenia zamówienia (pod warunkiem rezygnacji ze wszystkich biegów zawartych w voucherze) zawodnikowi przysługuje prawo do zwrotu na konto pełnej opłaty wpisowej, aby ją otrzymać zawodnik musi zgłosić rezygnację z biegu do 14 dni od daty wpłaty na adres mailowy biuro@barbarianrace.pl w treści podając numer vouchera, którego dotyczy sprawa oraz dane do przelewu. Do 14 dni po poprawnej weryfikacji zwrot powinien pojawić się na podanym w mailu koncie. Zawodnik może również wybrać opcję otrzymania kodu w wysokości wpłaconego wpisowego do wykorzystania na kolejne biegi z cyklu Barbarian.
Jeżeli zawodnik wystartuje w choć jednym biegu zawartym w wybranym przez niego voucherze i bez względu na powód chce zrezygnować z reszty zawodów, do których uzyskał dostęp traci prawo do zwrotu pełnej wartości wpisowego pomimo iż nie upłynął jeszcze termin 14 dni od daty wpłaty. Może on wtedy jedynie otrzymać pakiet startowy, który będzie można odebrać w biurze zawodów podczas wydarzenia, z którego zawodnik zrezygnował lub który będzie mógł zostać wysłany pod wskazany przez niego adres za pobraniem pod warunkiem, że zawodnik zgłosi chęć wysyłki pakietu maksymalnie do 3 dni po zakończeniu eventu drogą mailową na adres biuro@barbarianrace.pl. Jeżeli zawodnik zrezygnował z kilku biegów musi zgłosić ten fakt każdorazowo.
- Opłata startu voucherem OPENER/RACE/SEZON/MONOLIT – rezygnacja po upływie 14 dni od daty dokonania wpłaty
Bez względu na powód rezygnacji osoby, które rezygnują ze startu po upływie 14 dni od daty dokonania wpłaty mogą jedynie otrzymać pakiet startowy, który będzie można odebrać w biurze zawodów podczas wydarzenia, z którego zawodnik zrezygnował lub który będzie mógł zostać wysłany pod wskazany przez niego adres za pobraniem pod warunkiem, że zawodnik zgłosi chęć wysyłki pakietu maksymalnie do 3 dni po zakończeniu eventu drogą mailową na adres biuro@barbarianrace.pl. Jeżeli zawodnik zrezygnował z kilku biegów musi zgłosić ten fakt każdorazowo.

IX. DANE OSOBOWE

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

X. OCHRONA WIZERUNKU

Uczestnicy biegu Barbarian Race wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

XI KLASYFIKACJA I NAGRODY

Wyróżnienia i nagrody rzeczowe będą przyznawane w następujących kategoriach
1. Kobiety – miejsca I-III, ELITE / OPEN
2. Mężczyźni – miejsca I-III, ELITE / OPEN
3. Klasyfikacja Drużynowa (klasyfikacja wg sumarycznego czasu pięciu najlepszych zawodników ELITE którzy zachowali opaskę),
4. Najlepszy zawodnik i zawodniczka w kategorii 40+ ELITE / OPEN
5. Nagrody będą przyznawane również podczas konkurencji towarzyszących Barbarian Race.
6. Opaska „Ultra Warior” jest przyznawana osobom, które pokonają najtrudniejsze przeszkody oraz specjalną trasę
7. Fala Elite:
W Elite startują osoby, dla których ważny jest czas oraz miejsce. Mogą one również zdobyć kwalifikacje na Mistrzostwa Europy. Zawodnicy tej fali startują jako pierwsi i na całej trasie są szczególnie obserwowani. Wszystkie przeszkody muszą pokonać sami, bez pomocy. Korzystać mogą jedynie z punktów żywieniowych i wodopoju zapewnionych przez organizatora.

XII INNE

1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów porządkowych i bezpieczeństwa oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub służb ochrony.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie imprezy.
3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.
4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody)
7. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
8. Zakazane jest startowanie w butach z kolcami, używania podczas biegu niedozwolonych substancji klejących, przekazywanie pakietu startowego innemu zawodnikowi bez zgody Organizatora.
9. Dla każdej imprezy zostanie ustanowiony limit czasowy i podany zostanie w informacjach startowych na parę dni przed imprezą.
10. Regulamin dla Barbarian Hill znajduje się tutaj

XIII BARBARIAN ARROW

1. To sprinterski pojedynek na przeszkodach, trasa ma około 300 metrów i 10 przeszkód.
2. Uczestnicy wybierają z kim chcą się zmierzyć w czwórce.
3. O dostaniu się do finału decyduje czas.

XIV W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

1. Możliwość wzięcia udziału w biegu. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje o tego typu sytuacjach zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.
2. Zestaw startowy.
3. Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu (pod warunkiem dotarcia do mety)

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: biuro@barbarianrace.pl https://www.facebook.com/race.barbarian